PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache - ADE510006
Anglický název: German Language Development Tendencies
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
Záměnnost : ADE500012
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK