PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Textstilistik des Deutschen - ADE510003
Anglický název: German Text Stylistics
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Filip Charvát, M.A.
Vyučující: doc. Filip Charvát, M.A.
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (19.02.2018)
Předmět syntetizuje poznatky textové lingvistiky a stylistiky. Vychází z funkčního pojetí stylu. Toto pojetí konfrontuje s ostatními koncepcemi a na základě textů užitkových i literárních prezentuje analytické postupy na úrovni mikrostylistické, transfrastické, makrostylistické.
Základní tematické okruhy:
1. Text jako sled vět: fenomén koheze (konektory, temporální aspekty)
2. Sémantická analýza textu: Koherence, thema, rhema, izotopie, propozice, tematická progrese
3. Slovní pole, frames, scripts
4. Druhy textu, styly
5. Figury a tropy
6. Narativní a deskriptivní postupy
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (19.02.2018)

Cílem je zprostředkovat základní termíny a problémy analýzy textu na různých textových druzích.

Sylabus - němčina
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (09.03.2020)

 

 

Thematischer Schwerpunkt

Textsorten

1.

19.03.

Klärung von Grundbegriffen:

1. Stil und Stilistik.

2. Textmuster - Funktionsstile - Textsorten

2.1. Raster einer Textanalyse

a) allg. Kriterien des Stils

b) Textsortenspezifischer Stil

c) neutraler Stil - Stilwert - Stileffekt

2.3. funktionaler vs. pragmatischer Aspekt einer Stilanalyse

 

2.

26.02.

Vorlesung:

Abriss der Geschichte des Stilistik

 

3.

04.03.

Exkurs: Rhetorik

Klassische Redegenres; Redegenese; Aufbau einer belehrenden Rede (Referat)   

Analyse einer Rede über ein populäres Thema

4.

11.03.

Figuren und Tropen:

Einteilungsmöglichkeiten (Quintilian, Moenninghoff)

Beispiele

Aufgaben nach Arbeitsblatt

5.

18.03.

Übungen:

zur Figurenlehre

Lyrik + Feuilleton

6.

25.03.

Narratologie:

Strukturalistischer Ansatz nach Genette

Werkimmanente Schule (Stanzel)

Literarische Textbeispiele

7.

01.04.

Übungen:

zur Narratologie

Nichtliterarische Texte (z.B. Populärwissenschaft, Werbung)

8.

08.11.

Vachková: Linguistische Textanalyse

(Kohäsion, Kohärenz, Wortfelder etc.)

Die funktionale Satzperspektive: Textanalysen

9.

15.04.

Vachková: Korpusbasierte Stilistik?

Korpusarbeit. Das InterCorp. Stilistische Varianz und deren Bewertung 

10.-12.

22.04.

29.04.

06.04.

Komplexe stilistische Analysen

Texte aus den Bereichen Presse, Werbung, Reden, Administration, Literatur

13.

13.04.

Rückblick / Revision

 

 

 

 

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (19.02.2018)

de Beaugrande, Robert-Alain; Dressler, Wolfgang Ulrich (1981): Einführung in die Textlinguistik. Tübingen

Brinker, Klaus (2010): Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 7., durchges. Aufl. Berlin

Busse, Dietrich (2009): Semantik. Paderborn

Eroms, Hans-Werner (2008): Stil und Stilistik. Eine Einführung. Berlin

Fix, Ulla (1999): Textsorte – Textmuster – Textmustermischung. Konzept und Analysebeispiel. In: Marie-Helene Perennec (Hrsg.): Textlinguistik: An- und Aussichten. Cahiers d’études Germaniques 1999/2, No. 37, S. 11–26.

Fix, Ulla (2001): Grundzüge der Textlinguistik. In: Kleine Enzyklopädie deutsche Sprache, hrsg. von Wolfgang Fleischer, Gerhard Helbig und Gotthard Lerchner. Frankfurt am Main, 470-–511

Fix, Ulla; Poethe, Hannelore; Yos, Gabriele (2003):Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger. Berlin 26–37

Fix, Ulla (2008): Text und Textlinguistik. In: Janich, Nina (Hrsg.): Textlinguistik. 15 Einführungen. Tübingen, 15–34

Greule, Albrecht; Reimann, Sandra  (2015): Basiswissen Textgrammatik. UTB.

Heinemann, Margot; Heinemann, Wolfgang (2002): Grundlagen der Textlinguistik. Tübingen

von Polenz, Peter (2008): Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den_Zeilen-Lesens. Berlin.

Weinrich, Harald (1993): Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim. Leipzig

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK