PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie - ADE300005
Anglický název: Phonetics and Phonology
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (13.02.2006)

Kurz tvoří přednáška a seminář, které se vzájemně doplňují, a zahrnuje čtyři tématické okruhy: Úvod do obecné problematiky fonetiky a fonologie zaměřený na základní poznatky potřebné pro popis konkrétního jazyka; rámcový popis fonetiky a fonologie němčiny ve srovnání s češtinou, na rovině segmentální i prozodické, v rozsahu potřebném pro další teoretické studium i pedagogickou praxi; popis současné kodifikace spisovného standardu němčiny, včetně variability forem; praktický výcvik vlastní výslovnosti, cvičný poslech zvukových textů a kritický rozbor chyb ve výslovnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK