PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache III - ADE220009
Anglický název: Grammar of Contemporary German Language II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADE110009
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Mgr. Viktor Tichák
Prerekvizity : ADE220008
P//Je prerekvizitou pro: ADE220010
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK