PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do germanistické lingvistiky a literární vědy - ADE210001
Anglický název: Introduction to Germ Linguistic and Literary Studies
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: 7.10. se koná exkurze do knihovny Goethe-Institutu (sraz v 10:30 před GI,Masarykovo nábřeží 32). Ve 12:00 na FF v místnosti 317 budou podány organizační informace k Úvodu do germ. literární vědy.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Úvod do germanistické lingvistiky 2019-2020.pdf Program kurzu 2019-2020 PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
stáhnout Úvod literatura NJL 2019-20 Program .pdf Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (18.09.2017)
Výuka probíhá v termínech jednooborových kurzů ADE110001 a ADE110002, zkouška se zaměřuje pouze na vybranou látku.

Studenti tedy v SISu zapisují kód ADE210002, ale navštěvují určené hodiny v kurzech ADE110001 a ADE110002.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (26.09.2019)

Literárněvědná část:

Předpokladem přistoupení ke zkoušce pro dvouoborové student(k)y je samostatně vypracovaný rozbor a interpretace (9000 – 11000 znaků vč. mezer, řádkování 1,5, okraje2,5 cm, velikost písma 12 b.) vybraného krátkého prozaického textu (z nabídky vyučujícího či po konzultaci s ním). Termín odevzdání ve formátu PDF emailem do 10. 01. 2020.

Další předpoklady: pravidelná a v semináři aktivní účast (max. 1 absence z povinných termínů, nutno omlouvat!), samostatná příprava neprobraných termínů z přiloženého seznamu.

Zkouška má dvě části: písemnou (multiple choice+otevřené otázky) a ústní (vylosovaná otázka k látce přednášek a seminářů a k literárním termínům povinným pro dvouoborové studenty.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (26.09.2019)

Literárněvědná část - pondělí 10:50-12:20, místnost 317, hlavní budova FF; Program - viz přiložený soubor, termíny nepovinné pro dvouoborové studenty jsou vyznačeny zeleně.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK