PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hausarbeit zur deutschen Sprache - ADE120026
Anglický název: Graded Paper in German Language
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Anotace - němčina
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (05.12.2022)
Písemná práce z jazyka má doložit schopnost studenta pracovat s odbornou literaturou a jazykovým materiálem.
Jejím cílem je analýza a komentář vybraného gramatického, lexikálního či stylistického jevu dle zájmu studenta a na základě sekundární literatury doporučené pedagogem. Práce je průběžně s pedagogem konsultována, student pak zodpovídá za její formální a jazykovou úroveň. Práce má rozsah cca 8-10 stran. Důraz se klade na pečlivost analýz a práci s jazykovými korpusy, aby
student reflektoval autentický jazykový úzus.
Vypracováním PP si student osvojí formulační dovednosti a postupy při sestavování strukturovaného textu. Připravuje se tak na vypracování obsáhlejší práce bakalářské. Je psaná v němčině a musí mít tyto resp. odpovídající součásti: a. Úvod a expozice problému. b. Pohled na zpracovávaný jev v sekundární literatuře. c. Analytická část. d. Syntetická část. e. Shrnutí. f. Bibliografie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK