PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktische Sprachübungen II - ADE110120
Anglický název: Practical Language Exercises
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Mag. phil. Katrin Stefan
Vyučující: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Mag. phil. Katrin Stefan
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)
Kurz praktického jazyka se zaměřuje na nácvik a prohlubování dovedností komunikace v němčině a procvičování vybraných pasáží morfosyntaktického systému němčiny. Doplňuje tak teoretičtěji orientované kurzy s gramatickým a lexikálním zaměřením a připravuje na teoretické kurz Gramatiky současného jazyka I-IV. Jeho konkrétní obsah je proměnlivý a přizpůsobuje se aktuálním potřebám dané skupiny studentů. Předmětem nácviku jsou jak jazykové prostředky, tak řečové dovednosti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (02.02.2023)

Kurz si klade za cíl nabídnout začínajícím studentům prostor pro procvičení praktické jazykové komunikace a vybraných jazykových jevů. Zajišťuje tak kontakt s reálnou komunikací. Zároveň slouží vyrování rozdílů v jazykových kompetencích studentů, kteří vstupují do studia s různými vstupními znalostmi a dovednostmi.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (02.02.2023)

 • aktivní účast ve výuce
 • max. 2 absence
 • vypracovávání úkolů
 • povinná účast na závěrečném komplexním testu (písemný test a ústní zkouška) cílící na probrané okruhy a jazykové jevů (test bude opraven a formativně ohodnocen, totéž i ústní zkouška; není stanovena žádná úroveň potřebné úspěšnosti)
 • kontinuální poskytování zpětné vazby vyučujícím na obsahy, formy a metody výuky kurzu

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (02.02.2023)

Doporučená literatura a zdroje

  • Berglová, E./Formánková, E./Mašek, M. (2002): Moderní gramatika němčiny. Fraus. Plzeň
  • Berglová, Eva. Testy k moderní gramatice němčiny, Plzeň: Fraus, 2002
  • Dreyer, H./Schmidt, R. (2012): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Hueber.
  • DUDEN Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim, 2005.
  • Dusilová et al. (1998): Cvičebnice německé gramatiky. Polyglot. Praha.
  • Hall, K. / Scheiner, B. (2001): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Hueber.
  • Helbig, Gerhard a Joachim Buscha. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.Leipzig, 1996.
  • Helbig, G./Buscha, J. (2000): Übungsgrammatik Deutsch. Leipzig.
  • Povejšil, Jaromír (2004): Mluvnice současné němčiny. Academia. Praha.
  • Rinas, K. (2003): Vorsicht – Fehler! Odstraňujeme nejčastější „české“ chyby v němčině. Fraus. Plzeň.
  • Šemelík, M. /Kloudová, V. et al. (2019): Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Karolinum. Praha.

+ materiály od vyučujících

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (02.02.2023)

Plánované obecné okruhy. Dle preferencí účastníků budou rozloženy do všech týdnů semestru.

1.      procvičování vybraných lexikálních jevů

2.      procvičování vybraných gramatických jevů

3.      nácvik poslechu s porozuměním

4.      nácvik porozumění psanému textu

5.      nácvik volného mluvení

6.      nácvik volného psaní formální i neformální povahy

7.      procvičování vybraných fonetických jevů, které dělají největší obtíže a které mohou bránit porozumění 

8.      procvičování vybraných náročnějších pravopisných jevů 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (02.02.2023)

Pro účast v kurzu nejsou stanoveny žádné vstupní požadavky. Kurz mohou navštěvovat i studenti, kteří se neúčastnili kurzu Praktische Sprachübungen v zimním semestru. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK