PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Typologie jazykových cvičení pro učitelskou praxi - ADE110057
Anglický název: Typology of language exercises for teaching practice
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (02.10.2019)
Tento kurz je kombinací procvičování různých (především obtížnějších) jazykových jevů a seznámení se s různými formami jazykových cvičení. Na praktickém materiálu (cvičení na gramatiku, slovní zásobu, pravopis, výslovnost, volné mluvení a psaní, porozumění psanému a mluvenému textu) je názorně demonstrována typologie jazykových cvičení a také specifika práce s nimi, vč. volby vhodného druhu cvičení pro vybraný jev a cílovou skupinu a nácviku tvorby vlastních cvičení. Kurz v sobě tedy zahrnuje jako složku oborově-praktickou, tak složku didaktickou.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (02.10.2019)

1. absence max. 3x 

2. průběžná příprava do hodin

3. vypracování zadaných cvičení na různá témata

4. aktivní účast na hodinách

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (02.10.2019)

Povinná literatura:

Funk, Hermann; Kuhn, Christina; Skiba, Dirk; Spaniel-Weise, Dorothea; Wicke, Rainer E.: Aufgaben, Übungen, Interaktion, Stuttgart: Klett, 2014.

Häussermann, Ulrich / Piepho, Hans-Eberhard: Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache. Abriss einer Aufgaben- und Übungstypologie. München 1996.

Segermann, Krista: Typologie des fremdsprachlichen Übens. 2. Auflage, Bochum 1994.

Doporučená literatura:

Neuner, Gerhard: Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht,. Langenscheidt 1991

Rampillon, Ute: Aufgabentypologie zum autonomen Lernen, Deutsch als Fremdsprache, Ismaning 1999.

Sion, Christopher (Hrsg.): 88 Unterrichtsrezepte Deutsch als Fremdsprache. Eine Sammlung interaktiver Übungsideen. Stuttgart 1995.

Storch, Günther: Deutsch als Fremdsprache – eine Didaktik: Theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung, Stuttgart 1999.

Ur, Penny / Wright, Andrew (Hrsg.): 111 Kurzrezepte für den Deutsch-Unterricht (DaF). Interaktive Übungsideen für zwischendurch. Stuttgart 1995.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (09.10.2019)

 

1.        

7. 10.

Organizační úvod, očekávání, nároky

2.        

14.10.

Úvod do typologie jazykových cvičení, výběr jazykových jevů k procvičování

3.        

21.10.

Jazyková cvičení na gramatické jevy němčiny, typologie zvolených cvičení (H/P kap. 4, S. 133-169); Analýza vybraných učebnic z pohledu použitých cvičení, kritické zhodnocení

4.        

4.11.

Jazyková cvičení na slovní zásobu a slovotvorbu, typologie zvolených cvičení (H/P kap. 3, S. 79 – 132); Analýza vybraných učebnic z pohledu použitých cvičení, kritické zhodnocení

5.        

11.11.

Jazyková cvičení na výslovnost, typologie zvolených cvičení (H/P kap. 2, S. 49-78); Analýza vybraných učebnic z pohledu použitých cvičení, kritické zhodnocení

6.        

18.11.

Jazyková cvičení na porozumění psanému textu, typologie zvolených cvičení (H/P kap. 8, S. 286-319), experimentální porozumění (H/P kap.10, S. 358 – 379); Analýza vybraných učebnic z pohledu použitých cvičení, kritické zhodnocení

7.        

25.11.

Jazyková cvičení na pravopis a na volné psaní, typologie zvolených cvičení (H/P kap. 9, S. 320 – 357), experimentální psaní (H/P, kap. 10, S. 380 – 398); Analýza vybraných učebnic z pohledu použitých cvičení, kritické zhodnocení

8.        

2.12.

Jazyková cvičení na senzibilizace poslechu a porozumění mluvenému projevu (H/P kap. 1, S. 19-48); Analýza vybraných učebnic z pohledu použitých cvičení, kritické zhodnocení

9.        

9.12.

Jazyková cvičení na na volné mluvení, typologie zvolených cvičení (H/P kap. 7, S. 242 – 285); Analýza vybraných učebnic z pohledu použitých cvičení, kritické zhodnocení

10.     

16.12.

Jazyková cvičení na stylistiku a pragmatiku (H/P kap. 5, S. 170 – 193); Analýza vybraných učebnic z pohledu použitých cvičení, kritické zhodnocení

Reálie, literatura, interkulturalita (H/P, kap. 11, S. 399 – 436); Analýza vybraných učebnic z pohledu použitých cvičení, kritické zhodnocení

11.     

6.1.

Využití moderních technologií pro tvorbu cvičení – korpusy, webové aplikace; didaktické aspekty využití cvičení z učebnic, z webových portálů, dalších zdrojů i cvičení vlastní tvorby, pravidla tvorby vlastních cvičení

Tvorba vlastních cvičení na zadané téma, následný rozbor a diskuse

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK