PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Stilistik des Deutschen in Praxis - ADE110025
Anglický název: Stylistics of German Practical Course
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Filip Charvát, M.A.
Vyučující: doc. Filip Charvát, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Filip Charvát, M.A. (27.09.2019)
Seznámení se stylovými vlastnostmi textu,analýza vzorových textů a na jejím základě produkce vlastních textů, diskuse stylistické normy

Zkouška: Písemný test

Další požadavky na studenta: Průběžné vypracovávání textů
Literatura
Poslední úprava: doc. Filip Charvát, M.A. (14.09.2019)

Eroms, Hans-Werner: Stil und Stilistik. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt 2008.

 

Další odborná literatura:

Göttert, Karl-Heinz: Einführung in die Stilistik. Tübingen: W. Fink 2004.

Moennighoff, B.: Stilistik. Reclam, 2009.

Sowinski, Bernhard: Stilistik. Stuttgart/Weimar: Metzler 1999. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Filip Charvát, M.A. (27.09.2019)

Tematické okruhy:

1.     Aktuální pojetí stylu, počátky stylistiky, úzus, odchylky, systém a norma. dichotomie formy (spisovnost –

         nespisovnost), rozdíl mezi psaným  a mluveným projevem

2.     Stylistické figury

3.     Funkční styly

4.     Normativní stylistika – problémy hodnocení stylu, makrostylistika

5.     Stylistické aspekty výstavby textu

6.     Základní textové vzory a druhy textů

7.     Stylistická analýza a produkce publicistických textů: zpráva , protokol

8.     Stylistická analýza a produkce publicistických textů : komentář, fejeton, interview

9.     Stylistická analýza a produkce odborných textů: referát

10.   Stylistická analýza a produkce odborných textů: anotace, abstract, zpráva

11.   Stylistická analýza a produkce administrativních textů: obchodní dopisy

12.   Stylistická analýza a produkce administrativních textů: žádost, odvolání atd.

13.   Stylistická analýza a produkce literárních text textů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK