PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Cvičení z překladu z češtiny do němčiny - ADE110023
Anglický název: Czech to German Translation Exercise
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: AM 20.2. FINDET DIE VERANSTALTUNG NICHT STATT
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Filip Charvát, M.A.
Vyučující: doc. Filip Charvát, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Filip Charvát, M.A. (18.02.2020)
Der Kurs ist als „Übung“ ausgeschrieben, und von daher werden praktische Übersetzungen und ihre Besprechung im Zentrum stehen. Daneben besteht die Variante der Kritik paralleler Übersetzungen. Der Korpus wird sowohl fiktionale wie faktuale Texte umfassen. Zu einzelnen Themenbereichen können übersetzungstheoretische Schriften herangezogen oder stilistische Genrebestimmungen diskutiert werden. Nachdruck wird auf die Mitarbeit im Seminar und die Vorbereitung zuhause gelegt. Der Leistungsnachweis für das Seminar („zápočet“) wird überdies durch die Erfüllung von Aufgabenstellungen im Laufe des Seminars erreicht.

Themenkreise zur Übersetzung aus den Bereichen:

• Internet
• Publizistik
• Literatur
• Kulturgeschichte
• Politik
• Populär-/Wissenschaft
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Filip Charvát, M.A. (18.02.2020)

Regelmäßige Mitarbeit, Hausaufgaben, Erfüllung von Spezialaufgaben

Literatura
Poslední úprava: doc. Filip Charvát, M.A. (23.02.2020)

Nejnovější vydání všeobecných i speciálních jednojazyčných i překladových slovníků.

www.duden.de (Duden online)

Siebenschein, H.: Velký německo-český slovník, LEDA 2006.

Kejvanová, A. a kol: Německo-český / česko-německý stavební a architektonický slovník, Fraus, 2004.

Lorenz, Sabine: „Übersetzungstheorie, Übersetzungswissenschaft, Übersetzungsforschung.“ In: H.L. Arnold, H. Detering (Hgg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft. München: dtv 1996, 555-569.

Trost, Pavel: „Zur deutschen Übersetzung des Hašekschen Švejk“ (1968). In: P.T.: Schriften über Sprache und Literatur. Leipziger Universitätsverlag, 2006, 199-203.

 

Další odborná literatura sestává z výběru odborných studií k příslušnému tématu. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK