PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lexikologie und Wortbildung in der deutschen Gegenwartssprache - ADE110012
Anglický název: Lexicology and Word Formation in Contemporary German
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK