PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache IV - ADE110010
Anglický název: Grammar of Contemporary German Language IV
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Viktor Tichák
Vyučující: Mgr. Viktor Tichák
Prerekvizity : ADE110009
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Viktor Tichák (17.10.2019)

1. Aktive Teilnahme an den Seminaren (Max. 2 Absenzen)
2. Lesen der Texte, Hausaufgaben (30 Punkte)
3. Textanalyse (30 Punkte)
4. Abschlussprüfung (schriftlicher Teil, 40 Punkte)

5. Abschlussprüfung (mündlicher Teil, 50 Punkte)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viktor Tichák (17.10.2019)

Vorläufiges Programm der Vorlesungen

2. 10. Einführung in die Syntax der deutschen Sprache 
9. 10. Satzkonstituenten 
16. 10.: Prädikat und Wortstellung 
23. 10. Dekanfrei
30. 10. Valenz, Satzmodelle, -baupläne, -glieder und -gliedteile 
6. 11. Syntaktische Beziehungen
13. 11. Syntaktische Negation 
20. 11. Zusammengesetzter Satz: Einführung, Satzverbindung 
27. 11. Klassifikation der Nebensätze, Pronomen „es“ 
4. 12. Inhaltssätze, Relativsätze, weiterführende Nebensätze 
11. 12. Adverbialsätze: Klassifikation und Subjunktionen 
18. 12. a) Entwicklungstendenzen in der deutschen Syntax b) Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen und ihre syntaktischen Funktionen
8. 1. Wiederholung

Vorläufiges Programm der Seminare

3. 10. Organisatorisches, operationale Verfahren der Syntax
10. 10. Phrasenstrukturgrammatik des Deutschen
17. 10.: Kognitive Syntax des Deutschen
24. 10. Funktionsverbgefüge 
31. 10. Morphosyntaktische Kategorien, Kongruenz und Rektion 
7. 11. Attribut und Apposition 
14. 11. Negation 
21. 11. Analyse der Satzverbindungen 
28. 11. Pronomen ES und seine Funktionen
5. 12. Inhaltssätze, Relativsätze, weiterführende Nebensätze
12. 12. Adverbialsätze: Klassifikation und Subjunktionen 
19. 12. Syntax der gesprochenen Gegenwartssprache
9. 1. Probeklausur

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Viktor Tichák (17.10.2019)

Texte werden im Moodle (dl1.cuni.cz) hochgeladen.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK