PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Argumentieren in deutscher Sprache - ADE100079
Anglický název: Argumentation in German
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADE100167
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Markus Grill, M.A.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (26.09.2015)
Syllabus Argumentieren

WiSe 2015/2016
Gisela Linschinger

Dieses Seminar setzt sich mit mündlichem und schriftlichem Argumentieren auseinander. Ausgehend von der Analyse rhetorischer und logischer Argumentationsmuster liegt der Schwerpunkt auf der Anwendung unterschiedlicher argumentativer Strategien. Beim schriftlichen Argumentieren spielt neben Teilkompetenzen der Schreibkompetenz (Zielsetzungskompetenz, inhaltliche Kompetenz, Formulierungskompetenz) die Fähigkeit, die eigenen Argumente zu strukturieren, eine zentrale Rolle. Für das mündliche Argumentieren liegt der Fokus auf den Fähigkeiten, Standpunkte auszutauschen und gegeneinander abzuwägen, ggf. Entscheidungen zu treffen, sich Klarheit über die Art des PartnerInnenbezuges zu verschaffen und Problemlagen argumentativ zu bewältigen.

Anforderungen:
80 % Anwesenheit; aktive Teilnahme; schriftliche Abschlussprüfung

Literatur:
Posselt, Gerald (2012), Rhetorik und Argumentationstheorie, Reader: Univ. Wien
Weimer, Wolfgang (2005), Logisches Argumentieren. Texte und Materialien, Stuttgart: Reclam
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK