PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Repetitorium náročných partií německé gramatiky - ADE100028
Anglický název: Difficult Parts in German Grammar - Repetition
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADE110024
Vysvětlení: Výuka začíná v prvním březnovém týdnu.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. (03.02.2017)
Cílem předmětu je opakování a upevnění nejproblematičtějších gramatických jevů, které již byly v přednáškách a seminářích probrány. Student by měl být schopen identifikovat a popsat tyto jevy v originálních německých textech. Předpokládá se také jejich aktivní zvládnutí. Důraz se klade na kontrastivní přístup. Zvláštní pozornost se věnuje problémům překladu z jednoho jazyka do druhého a vývojovým tendencím. Normativní aspekty jsou doprovázeny aspekty komunikativně-pragmatickými.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (08.08.2008)
Základní studijní literatura:
DUDEN (2005) Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim.

Helbig, G./Buscha, J. (1996) Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.Leipzig.

Engel, U. (1991) Deutsche Grammatik. Heidelberg.

Flämig, W. (1991) Grammatik des Deutschen. Berlin.

Další odborná literatura:
Štícha, F. (2003) Česko-německá srovnávací gramatika. Praha.

Buscha, J./Zoch, I. (1988) Der Infinitiv. Leipzig.

Eisenberg, P. (1996) Grundriss der deutschen Grammatik. Bd. 2: Der Satz. Stuttgart.

Hentschel, E./Weydt, H. (1994) Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin.

Institut für Deutsche Sprache (IdS) (2006) Grammis, das grammatische Informationssystem des IdS.

URL: http://hypermedia.ids-mannheim.de (Stand 2006)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK