PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bachelorarbeit - ADDN0037
Anglický název: Bachelor Thesis
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (12.11.2019)
Student vypracovává překlad předem schváleného neliterárního textu o rozsahu cca 20 normostran a doprovodný analytický odborný komentář o stejném rozsahu podle vnitřních pokynů k jeho struktuře, konzultuje překladatelská řešení dle individuální potřeby. Student konzultuje teoretické problémy s vedoucím práce, popřípadě s odborníky v souladu se zadaným tématem. Navazuje na znalosti, které získal během studia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK