PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Překlad I - ADDN0010
Anglický název: Translation I
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ATN210009
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Záměnnost : ADD100016, ATN210009
Je záměnnost pro: ATN210009
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (16.08.2019)
Jednosemestrální předmět učí překladatelským dovednostem na základě znalostí a schopností získaných v předchozích předmětech. Překladové texty jsou „obecné“, žánrově pestré, jejich náročnost se zvyšuje; tento předmět je věnován překladům směrem do češtiny. Student si osvojí metody, strategie a techniky překladu v aplikaci na různé žánrově-stylistické útvary na pozadí dnešních překladatelských norem obou jazykově-kulturních prostředí a s ohledem na funkci překladového textu.

Přístup je funkčně strukturalistický a komunikační, výuka vychází z dosavadních teoretických a didaktických poznatků a zkušeností. Student rovněž získá další teoretické poznatky z oblasti translatologie a schopnost jejich aplikace na překlad, čímž si buduje nástroje pro překladatelskou reflexi, která je nezbytnou součástí kognitivních procesů začínajícího překladatele přispívajících k vytváření algoritmů typologického řešení překladatelských problémů. Součástí semináře je dále získání schopnosti efektivně pracovat s překladatelskými pomůckami (včetně IT), získání profesionálních návyků, osvojení profesionálního postupu a internalizace profesionálních etických norem.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (16.08.2019)

Základní literatura  

HÖNIG H. Konstruktives Übersetzen. Tübingen: 1997.  

KADRIĆ, M.; KAINDL, K.; KAISER-COOKE, M. Translatorische Methodik. Wien: 2007.  

KOLLER, WERNER: Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Wiebelsheim: 2004.  

NORD Ch. Textanalyse und Übersetzen, Tübingen: 2003.  

NORD, Ch. Translating as a purposeful aktivity. Manchester: 1997.  

REIß K. Texttyp und Übersetzungsmethode, Heidelberg: 1983 / Tübingen: 1993.  

SNELL-HORNBY, M. et al. Handbuch Translation. 2. verb. Aufl., Tübingen: 2006.  

STOLZE, R. Hermeneutik und Translation.Tübingen: 2003.  

 

Další literatura  

ALBRECHT, J. Übersetzung und Linguistik. Tübingen: 2005.  

HÖNIG, Hans G., Kußmaul, Paul. Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: 1984. 

KAUTZ, Ulrich. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: 2002.  

KUSSMAUL, P. Kreatives Übersetzen. Tübingen: 2000.  

RISKU, H. Translationskompetenz. Tübingen: 1998.  

WILLS, W. Übersetzungsfertigkeit. Tübingen: 1992.  

WILSS, W. Übersetzungsunterricht. Tübingen: 1996

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (16.08.2019)

Min. 75% účast na seminářích, domácí příprava, aktivní účast na seminářích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK