PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kulturní dějiny II - ADDN0009
Anglický název: History and Culture II
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ATN210008
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (08.11.2019)
Cíl kurzu: Podat ucelený přehled německé, rakouské a švýcarské historie a kultury, se zaměřením na vztahy německé jazykové oblasti k českým zemím.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (08.11.2019)

Pro zkoušku se vyžaduje suverénní zvládnutí přehledu dějin a kultury německé jazykové oblasti v 19.,  20. i 21. století; zvládnutí dějin od počátků do roku 1848 se předpokládá (v rozsahu předmětu Dějiny a kultura I). Od studenta se očekává, že se při přípravě z velké části zaměří na česko-německé a česko-rakouské politické a kulturní vztahy a na vývoj kultury.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (08.11.2019)

Povinná literatura:

Bok, Václav: Přehled německých dějin. Jihočeská univerzita, České Budějovice 1994

Mann, Golo: Dějiny Německa 1919–45. Praha 1993

Müller, Helmuth: Dějiny Německa. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995

 

 

 

Doporučená literatura:

dtv-Atlas zur deutschen Literatur. 4.vyd. DTV, München 1990

Frajdl, Jiří: Německé dějiny v datech. Pardubice 1992

Fridell, Egon. Kulturgeschichte der Neuzeit. Sv. I-II. 9. vyd. DTV, München 1991

Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd.I. Vom frühen Mittelalter bis zum Ende des 16.Jahrhunderts. Bd. II. Vom Barock bis zur Klassik. Reclam, Stuttgart 1980

 

 

Glaser, H.: Deutsche Kultur 1945-2000; Ullstein, 1999

Glaser, H.: Kleine deutsche Kulturgeschichte von 1945 bis heute; S. Fischer, 2004

Gombrich, Ernst H. Die Geschichte der Kunst. 16.vyd. Phaidon Verlag, Berlin 1996

Gössmann, W.: Deutsche Kulturgeschichte im Grundriss; Hueber, 1978

Hamšík, Dušan: Génius průměrnosti. Praha 1992 (2. vyd.)

Hoffmeister, Gerhard. Deutsche und europäische Barockliteratur. Verlag J.B.Metzler, Stuttgart 1987

Höhne, S., Udolph L. (hrsg.): Deutsche, Tschechen, Böhmen : kulturelle Integration und Desintegration im 20. Jahrhundert; Köln/Weimar, Böhlau, 2010

Kampits, Peter. Malé dějiny rakouské filozofie. Condordia, Praha 1995

Kappelmayr, Barbara (Red.). Universal-Lexikon der Kunst. Von der Frühzeit zur Moderne. Libro, Wiener Neudorf 1995

Kartschoke, Dieter - Bumke, Joachim - Cramer, Thomas. Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter. I, II, III. 2.vyd., DTV, München 1993-1995

Koch, Wilfried. Baustilkunde. 24.vyd. Bertelsmann Lexikon Verlag, München 2003

Raeburn, Michael a kol. Dějiny architektury. Odeon, Praha 1993

Schildt, Axel; Siegfried, Detlef. Deutsche Kulturgeschichte: Die Bundesrepublik von 1945 bis zur Gegenwart. Hanser Verl., 2009

Seibt, Ferdinand. Glanz und Elend des Mittelalters. Goldmann, Berlin 1987

Seibt, Ferdinand: Německo a Češi; Academia, Praha 1996

Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Zvon, Praha 1992

Taddey, Gerhard: Lexikon der deutschen Geschichte. Stuttgart 1977

Veber, Václav a kol. Dějiny Rakouska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002

Vocelka, Karl. Geschichte Österreichs. Kultur - Gesellschaft - Politik. 2.vyd. Wilhelm Heyne Verlag, München 2002

Vogt, Martin: Deutsche Geschichte. Stuttgart 1991

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK