PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Tlumočnická propedeutika - ADDN0007
Anglický název: Introduction to Interpreting Theory and Practice
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ATN210006
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
Záměnnost : ADD100012
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (18.09.2020)
Předmět se soustřeďuje na první fáze ústního mezijazykového převodu: seznamuje studenta s metodami analýzy sdělení výchozího textu (českého a cizojazyčného) a rozvíjí schopnost jejich aplikace. Cílem je rozvoj komunikačních a analytických dovedností studenta, založený na cvičení porozumění slyšenému (cizojazyčnému) projevu, analýzy hlavních výpovědí textu, procvičování krátkodobé paměti a rozšiřování slovní zásoby v obou jazycích.
V této fázi budou studenti pracovat zatím primárně do svého mateřského jazyka.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. (07.11.2019)

Canfield, A. Body, Identity and Interaction: Interpreting Nonverbal Communication. Etextnet 2002

Feldweg, E. Der Konferenzdolmetscher im internationalen Kommunikationsprozeß. Heidelberg: Julius Groos Verlag, 1996.

Herbert, J. The Interpreter’s Handbook. Genève : Librairie de l’Université, 1952

Müllerová, O. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha, 1994.

Jednota tlumočníků a překladatelů, Tlumočení a jak na to. 2006

Měchýřová, A. Jak dobře mluvit a úspěšně jednat. Univerzita J.A. Komenského, Praha 2008.

http://www.historyplace.com/speeches/previous.htm

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK