PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář českého jazyka pro cizince - ADDL0009
Anglický název: Czech for Foreigners
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK