PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Překladatelská analýza a odborný komentář - ADD100023
Anglický název: Translation Analysis and Technical Commentary
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Záměnnost : ADL100005
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (14.02.2023)
Jednosemestrální kurz je určen studentům bakalářského studijního programu MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE ČEŠTINA – NĚMČINA / INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION UND TRANSLATION TSCHECHISCH – DEUTSCH. Tematizuje problematiku překladatelské analýzy a odborného komentáře v rámci psaní bakalářské práce.
Povinný předmět profilujícího základu doprovází studenta během psaní bakalářské práce a zaměřuje se na možnosti překladatelské analýzy a psaní odborného komentáře k překladu. Student je seznámen se základní teoretickou literaturou a aplikuje získané poznatky na svém překladu. Po vytvoření základní osnovy a struktury své bakalářské práce je student schopen prezentovat základní poznatky z překládání a psaní odborného komentáře. Prezentace by měla dokázat schopnost studenta analyzovat a patřičně okomentovat překládaný text. Zápočet je udělen za aktivní účast na seminářích a za závěrečnou prezentaci.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (06.02.2023)

Osvojení základních dovedností pro provedení a formulaci překladatelské analýzy a odborného komentáře v rámci psaní bakalářské práce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (06.02.2023)

Aktivní účast na hodinách, vypracování zadané analýzy a odborného komentáře.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (14.02.2023)

BEČKA, Josef V. 1992. Česká stylistika. Praha: Academia.

ČECHOVÁ, Marie, et al. 2008. Současná stylistika. Praha: Lidové noviny.

KNITTLOVÁ, Dagmar a kol. 2010. Překlad a překládání. Olomouc: Univerzita Palackého.

KNITTLOVÁ, Dagmar. 1995. Teorie překladu. Olomouc: Univerzita Palackého.

LEVÝ, Jiří. 1998. Umění překladu. 3. vyd. upravené a rozšířené verze druhé. Praha: Ivo Železný.

NORD, Christiane. 2009. Textanalyse und Übersetzen: Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. 4. Tübingen: Julius Groos Verlag.

POPOVIČ, Anton. 1975. Teória umeleckého prekladu: aspekty textu a literárnej metakomunikácie. 2. preprac. a rozš. vyd. Bratislava: Tatran.

VILIKOVSKÝ, Ján. 2002. Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (14.02.2023)

1)     Obsahové a formální aspekty bakalářské práce

2)     Struktura a osnova bakalářské práce, základy odborného stylu, citační normy

3)     Možné modely překladatelské analýzy

4)     Aplikace modelu překladatelské analýzy na vlastní překlad

5)     Překladatelské problémy na jednotlivých jazykových rovinách

6)     Analýza překladatelských problémů na vlastním překladu

7)     Metody překladu

8)     Volba metody překladu pro překlad v bakalářské práci

9)     Typologie překladatelských posunů

10)   Překladatelské posuny v praxi

11)   Projektová práce: prezentace hlavních aspektů vlastního překladu a odborného komentáře I

12)   Projektová práce: prezentace hlavních aspektů vlastního překladu a odborného komentáře II

13)   Projektová práce: prezentace hlavních aspektů vlastního překladu a odborného komentáře III

14)   Projektová práce: prezentace hlavních aspektů vlastního překladu a odborného komentáře IV

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK