PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVS/VS Kognitivní lingvistika a kognitivní poetika - ACN300613
Anglický název: translation
Zajišťuje: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (10)
Minimální obsazenost: 4
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK