PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVS/VS Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought - ACN300591E
Anglický název: PVS/VS Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ACN300591
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.3 Linguistics
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK