PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVS/VS Seminář praktické češtiny II - ACN300436
Anglický název: PVS/VS Seminar in Practical Czech II
Zajišťuje: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (14)
Minimální obsazenost: 4
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martina Rybová
Vyučující: Mgr. Martina Rybová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)
Rozšiřování, prohlubování a upevňování středoškolských znalostí o češtině tak, aby studenti (ještě lépe) porozuměli jejímu systému, vylepšili svůj písemný projev a získali dobrou výchozí platformu pro absolvování povinných kurzů týkajících se morfologie, lexikologie či syntaxe.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Rybová (28.01.2020)

Hlavním cílem semináře je zorientovat se ve stavbě české věty (obsazení větnými členy, valence, slovosled, aktuální členění větné, syntaktický pravopis, textová návaznost, soudržnost a komplexnost). V semináři se zabýváme jak systémovými rysy jazyka, tak aktuálními jevy, zajímavostmi a různými náhledy na jazyka přístupy k jeho zkoumání.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Rybová (28.01.2020)

Zápočet: aktivní práce v semináři, docházka min. 70 %, plnění průběžně zadávaných úkolů, průběžný test, závěrečný test

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Prokšová, Ph.D. (12.01.2018)

ADAM, Robert, a kol. (2017): Gramatické rozbory češtiny. Výklad a cvičení s řešeními. Praha: Karolinum.

CVRČEK, Václav, a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum.

PANEVOVÁ, Jarmila, a kol. (2014): Mluvnice současné češtiny 2. Praha: Karolinum.

Pravidla českého pravopisu. Praha: Fortuna, 2005 (nebo jiné vydání po roce 1993 z nakladatelství Academia nebo Fortuna).

Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012 (vybrané pasáže).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Rybová (28.01.2020)

Seminář praktické češtiny II navazuje na Seminář praktické češtiny I. Zaměří se zejména na pohlubování a rozšiřování středoškolských znalostí o syntaxi češtiny. 

Zaměříme se na různé aspekty stavby české věty: obsazení větnými členy, valence, slovosled, aktuální členění větné, syntaktický pravopis, textová návaznost, soudržnost a komplexnost. V semináři se budeme zabývat jak systémovými rysy jazyka, tak aktuálními jevy, zajímavostmi a různými náhledy na jazyk a přístupy k jeho zkoumání. Jako materiál budou sloužit autentické texty. Významnou složkou semináře je osvojování si práce s lingvistickými zdroji.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)

Kurz je určen pro studenty Bc. a NMgr. studia oboru ČNES. Pro účast na semináři je vhodné absolvovat předchozí seminář (Seminář praktické češtiny I), není to však nezbytně nutné - je třeba domluvit se s vyučující.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK