PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
PVS/VS Problematika hluchoty: aktuální otázky (podzim 2016) - ACN300432
Anglický název: The Issue of Deafness: News (Autumn 2016)
Zajišťuje: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (55)
Minimální obsazenost: 4
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (03.06.2016)

Aktuální přednášky z oblasti tzv. Deaf Studies. U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (03.06.2016)

Umožnit studentům seznámit se s aktuálním děním v oblasti tzv. Deaf Studies, včetně zahraničních poznatků prezentovaných zahraničními přednášejícími. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (13.09.2016)

Aktivní účast na semináři, min. 75% účast na seminářích, závěrečná reflexe probíraných témat.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (03.06.2016)

Dle jednotlivých přednášejících a obsahu přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (12.12.2016)

Přednášky probíhají v mluvené češtině, v mluvené angličtině, v mluvené francouzštině, v českém znakovém jazyce či v mezinárodním znakovém systému. Vždy je zajištěno, aby byly studentům přístupny v mluvené formě (v češtině či v angličtině), v psané formě (v češtině či v angličtině; je zajištěn simultánní přepis na plátno a systémem Polygraf) a v českém znakovém jazyce nebo v mezinárodním znakovém systému.U všech přednášek je automaticky zajištěno tlumočení čeština - český znakový jazyk a simultánní přepis do psané češtiny na plátno a systémem Polygraf.

 

 

 

 

 

 

 

 Témata přednášek

 

 

 

7. 10. 2016     Bible bez hranic: jaké je vidět Bibli v českém znakovém jazyce

 

 

 

                       Mgr. Romana Petráňová, Ph.D., Mgr. Lucie Půlpánová Sedláčková

 

 

 

 

 

 

 

14. 10. 2016   Psychologické testování neslyšících

 

 

 

                       Mgr. Michaela Veselá

 

 

 

 

 

 

 

21. 10. 2016   Lingvistické schopnosti nonhumánních živočichů

 

 

 

                       Mgr. Lucie Čadková, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

4. 11. 2016     Lingvistika francouzského znakového jazyka

 

 

 

                       prof. Christian Cuxac

 

 

 

 

 

 

 

11. 11. 2016   Proč text není jenom řada slov

 

 

 

                           PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

18. 11. 2016   Obraz českého znakového jazyka v české odborné literatuře 19.20. století

 

 

 

                     Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

25. 11. 2016   Modernizace vysílání znakového jazyka v televizi (projekty ČVUT FEL)                                           

 

 

 

                            Ing. Martin Bernas CSc., Ing. Petr Zatloukal

 

 

 

      

 

 

 

2. 12. 2016     Postojová modalita a možnosti automatické extrakce emocionality z psaného textu

 

 

 

                     Mgr. Kateřina Veselovská, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

9. 12. 2016     Simultánní přepis online

 

 

 

                     Ing. Zdeněk Bumbálek

 

 

 

 

 

 

 

16. 12. 2016    Deaf Friendly - první soukromá agentura v ČR zprostředkovávající překlady a tlumočení pro Neslyšící 

 

 

 

                       Bc. Lucie Břinková

 

 

 

                      Mgr. Kateřina Pešková

 

 

 

                      Mgr. Markéta Spilková

 

 

 

6. 1. 2017      Závěrečné zhodnocení přednášek

 

 

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (03.06.2016)

Přednášky jsou volně přístupné veřejnosti. Studenti CNES si je mohou zapsat jako PVS/VS, studenti jiných oborů UK jako volitelné předměty. Přednášky probíhají v mluvené češtině, v mluvené angličtině, v českém znakovém jazyce či v mezinárodním znakovém systému. Vždy je zajištěno, aby byly studentům přístupny v mluvené formě (v češtině či v angličtině), v psané formě (v češtině či v angličtině) a v českém znakovém jazyce nebo v mezinárodním znakovém systému.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK