PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářský seminář - ACN100214
Anglický název: Bachelor's Seminar
Zajišťuje: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (3)
letní:neurčen / neurčen (3)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ACN510014
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (14.09.2019)
Seminář má pomoci studentům aktuálně zpracovávajícím bakalářské práce - pozornost je v něm věnována jejich individuálním potřebám při psaní, jednak formou individuálních konzultací, jednak formou seminární, aby se naučili své výzkumné téma představit a aby prostřednictvím diskuse získali zpětnou vazbu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: VANKI7AP (27.06.2017)

Program semináře vychází z aktuálních potřeb studentů při psaní bakalářských prací: má jim pomoci jednak postupovat v procesu psaní práce po konkrétních krocích, jednak se naučit výsledky své práce prezentovat, a konečně získat zpětnou vazbu a v diskusích s kolegy ji podat i jim.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: VANKI7AP (27.06.2017)

Aktivní účast na semináři (75%), power-pointová prezentace k vlastnímu tématu, absolvování individuální konzultace k odevzdané části práce (na základě počtu přihlášených studentů a podle domluvy).

Literatura
Poslední úprava: VANKI7AP (27.06.2017)

Bude upřesněna podle skladby zapsaných studentů a jejich diplomových témat.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (30.06.2018)

Program semináře vychází z potřeb studentů, kteří aktuálně píšou bakalářské práce; bude tedy upřesněn podle počtu přihlášených a podle zaměření a stadia pokročilosti jejich prací. Práce v semináři probíhá ve dvou základních liniích, tj. po dvou týdnech se střídá dvojí typ setkání - hromadné a individuální: 1/ Formou power-pointových prezentací každý účastník postupně představí proponovanou osnovu práce a dosavadní výsledky (podle stadia, v němž se nachází) a v diskusi získá zpětnou vazbu; k vystoupení je přizván vedoucí diplomové práce, konzultant či příp. jiný odborník; 2/ Každý účastník má nárok na jednu individuální konzultaci s vedoucí semináře, poté co jí (a současně i vedoucímu práce) pošle návrh obsahu práce a část (kapitolu) práce. Podle počtu přihlášených a aktuální situace mohou být závěrečné semináře věnovány přípravě na obhajobu bakalářské práce.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (19.01.2018)

Kurz je určen pro studenty bakalářského studia CNES, kteří mají zadanou bakalářskou práci. Kurz je povinnou součástí studijního plánu jednooborového bakalářského studia.

 

 

 

 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (22.01.2018)

Kurz je určen pro studenty bakalářského studia CNES, kteří mají zadanou bakalářskou práci. Kurz je povinnou součástí studijního plánu jednooborového bakalářského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK