PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
3, 4, 5 Vybrané kapitoly z české gramatiky II B - ACCE00142
Anglický název: 3, 4, 5 Czech Grammar - Selected Issues II B
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK