PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Czech for Beginners - ACCE00139
Anglický název: Czech for Beginners
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Antoni Ludwicki (29.10.2019)

Naučit studenty základům českého jazyka, které částečně odpovídají úrovni A1. Naučí se představit sami sebe, budou schopni klást jednoduché otázky a budou schopni také reagovat na otázky ostatních. Osvojí si základní lexikum a gramatiku (nominativ a akuzativ sg., konjugace sloves v přítomném a minulém čase).

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Antoni Ludwicki (29.10.2019)

Během kurzu se studenti seznámí se základy českého jazyka tak, aby byli schopni se dorozumět v základních komunikačních situacích (např. v restauraci, v obchodě, ve městě apod.).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Antoni Ludwicki (29.10.2019)

 Docházka (alespoň 70% účast)

 

Test

VÝBORNĚ

A: 100-90%, 1
A-: 80-89%, 1,5

VELMI DOBŘE

B: 70-79%, 2
B-: 90-69%, 2,5

DOBŘE

C: 50-59% 3 

NEDOSTATEČNĚ

D: <50 %, 4

NEKLASIFIKOVÁN

Absence >70%

  

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Antoni Ludwicki (29.10.2019)

Čeština expres 1, Lída Holá a doplňkové materiály

vlastní materiály (obrázky, hry, gramatická cvičení, prezentace)

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Antoni Ludwicki (29.10.2019)

Čeština expres 1, Lída Holá a doplňkové materiály

vlastní materiály (obrázky, hry, gramatická cvičení, prezentace)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK