PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
4,5 vol Rusko-česká překladová cvičení II. - ACCE00136
Anglický název: 4,5 vol Russian-Czech Translation Exercises II.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tamara Russkina
Vyučující: Mgr. Tamara Russkina
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK