PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
4,5 vol Rusko-česká překladová cvičení - ACCE00126
Anglický název: 4,5 vol Russian-Czech Translation Practice
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tamara Russkina
Vyučující: Mgr. Tamara Russkina
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tamara Russkina (28.10.2019)
Předmět Rusko-česká překladová cvičení je určen studentům, kteří ovládají češtinu a ruštinu na úrovni, dostačující pro zpracování textů a audio- a videomateriálů v obou dvou jazycích.
Výuka v rámci tohoto předmětu je zaměřena na rozvoj lexikálně-gramatických a stylistických kompetencí studentů v mateřském a cizím jazycích. Pozornost bude zaměřena na rozvoj u studentů analitických a komparačních návyků v obou dvou jazycích a také na uvědomělé užívaní jazykových prvků.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tamara Russkina (28.10.2019)

Cílem předmětu je rozvoj jazykových návyků a kompetencí studentů v ruštině a v češtině, prostřednictvím výukového překladu, tlumočení, korektury vlastních a cizích překladů a překladových cvičení.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tamara Russkina (04.11.2019)

1. Levý, J., České teorie překladu. (1-2), Ivo Železný, Praha, 1996

2. Levý, J., Umění překladu. Apostrof, Praha, 2012

3. Чуковский, К., Высокое искусство, Москва, "Советский писатель", 1968

4. Bischofová, J., Hasil, J., Hrdlička, M., Kramářová, J., Čeština pro středně a více pokročilé, Karolinum, Praha, 1999

5. Kořánová, I., Česká čítanka. Adoptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka, Praha, 2012

6. Csiriková, M., Odborný překlad v právní praxi na rusko-českém materiálu, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012

7. Алексеева, И.С., Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей, Санкт-Петербург, Перспектива, Издательство "Союз", 2008

8. Csiriková, M., Vysloužilová, E., Ruština v praxi. Практический курс русского языка, Leda, 2010

9. Internetová jazyková příručka: http://prirucka.ujc.cas.cz/

10. Český národní korpus: https://korpus.cz/

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Tamara Russkina (28.10.2019)

V rámci výučovaného předmětu jsou používány gramaticko-překladová a komunikativní metody.

Ve výukovém procesu studenti budou zpracovávat výukové překlady a tlumočení z češtiny do ruštiny a zpětně, korektury vlastních a cizích překladů a lexikálně-gramatická a překladová cvičení. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tamara Russkina (28.10.2019)

Účast na seminářích

Zpracování překladových a tlumočnických úkolů a lexikálně-gramatických cvičení.

Vedení studentského deníku.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tamara Russkina (04.11.2019)

1. Překlad z ruštiny do češtiny pohádky Kolobok. vysvětlení vybraných jazykových jevů, cvičení

2. Korektura překladu, jazyková analýza a porovnání překladů a použitých lexikálně gramatických prostředků

3. Překlad z ruštiny do češtiny pohádky Liška s válečkem a korektura, vysvětlení vybraných jazykových jevů, interaktivní cvičení

4. Tlumočení z nahrávky (z češtiny do ruštiny) adaptované povídky od Karla Čapka Paštika

5. Překlad z češtiny do ruštiny a korektura překladu adaptované povídky od Karla Čapka Paštika, cvičení na analýzu, komparaci a volbu vhodných jazykových prostředků

6. Překlad z češtiny do ruštiny a korektura překladu originální cestopisné prózy od Karla Čapka (Anglické listy), lexikálně gramatická cvičení

7. Překlad politického článku z ruštiny do češtiny, překladová cvičení

8. Překlad publicistického článku na téma sportu z češtiny do ruštiny, korektura překladu, úvod do česko-ruských sportovních reálií

9. Korektura "cizího" překladu z češtiny do ruštiny z oblasti cestovního ruchu, předběžná analýza textu ke korektuře, porovnání a analýza vhodnosti zvolených pro překlad jazykových jevů

10. Překlad z ruštiny do češtiny a korektura administrativních textů, lexikálně-gramatická cvičení

11. Překlad z češtiny do ruštiny a korektura administrativních textů, překladová cvičení

12. Tlumočení z češtiny do ruštiny videí reklamního zaměření, jejich následný přepis a překlad, jazyková cvičení

13. Závěrečný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK