PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
4,5 vol Autor, text a prostor - ACCE00123
Anglický název: 4,5 vol Author, Text and Space
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Vučka
Vyučující: PhDr. Tomáš Vučka
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Vučka (01.10.2018)
Autor, text a prostor: soubytnost literárního textu, autorské osobnosti a reálného prostoru.

Anotace: Seminář je založen na předpokladu soubytnosti literárního textu a jeho fiktivního prostoru s prostorem reálným, ať již jako inspiračním zdrojem, místem, které je významně spojeno s autorem textu či se k textu váže jiným způsobem. Seminář si tedy klade otázku, jaký je vztah mezi literárním fikčním prostorem a prostorem skutečným – jak dalece je provázán reálný časoprostor autorův s jeho vlastní literární a umělecku tvorbou. Kurz bude proto dle možností (časová náročnost, počasí apod.) realizován především formou vycházek po Praze a jejím blízkém okolí, a tyto „výpravy za geniem loci textů“ budou doprovázeny komentáři, četbou relevantích literárních textů a diskuzemi nad vztahem prostoru a autorova tvůrčího gesta.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Vučka (01.10.2018)

Literatura:

Arbes, Jakub: Svatý Xaverius. In: Tři česká romaneta. Praha, Československý spisovatel 1979.

Bridel, Fridrich: Básnické dílo. Praha, Torst 1999.

Foglar, Jaroslav: Záhada hlavolamu. Praha, Olympia 2005.

Havlíček, Jaroslav: Smaragdový příboj. In: Tři česká romaneta. Praha, Československý spisovatel 1979.

Hrabal, Bohumil: Slavnosti sněženek. Praha, Mladá fronta 2013.

Jaboud: Trafouš, páskové, Vyšehradští jezdci a jiné vzpomínky. Praha, Zdeněk Bauer 2011.

Kahuda, Václav: Veselá bída. Brno, Petrov 1997.

Mácha, Karel Hynek: Márinka. In: Týž: Máj; Márinka. Praha, Odeon 1969.

Neruda, Jan: Arabesky;  Povídky malostranské. Brno, Host 2012.

Nezval, Vítězslav: Praha s prsty deště. In: Básně II. Brno, Host 2012.

Nezval, Vítězslav; Všetečka, Jiří: Pražský chodec. Praha, ČTK 1985.

Reinerová, Lenka: Kavárna nad Prahou. Praha, Labyrint 2010.

Rut, Přemysl: Náměsíčný průvodce Prahou. Brno, Petrov 2003.

Sauer, František: Franta Habán ze Žižkova. Praha, Nakladatelství politické literatury 1965.

Seifert, Jaroslav: Světlem oděná; Kamenný most. Praha, Československý spisovatel 1978.

Urban, Miloš: Sedmikostelí. Praha, Argo 2001.

Urban, Miloš: Lord Mord. Praha, Argo 2008.

Včelička, Géza: Pražské tajemství. Praha, Československý spisovatel 1987.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Vučka (01.10.2018)

Tematické vycházky:

1) Arbes, Neruda, Havlíček, Seifert: Hradčany, Malá Strana, Kampa

2) Včelička, Foglar, Urban: Staré Město, Josefov

3) Bridel: Svatoivanské putování

4) Seifert, Sauer, Kahuda: Žižkov, Karlín, Holešovice

5) Mácha: putování Máchovým krajem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK