PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
4,5 vol Česká literatura ve filmu - ACCE00119
Anglický název: 4,5 vol Czech Literature in Film
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ACC110010
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. (30.09.2019)
Kurz je určen jinojazyčným studentům češtiny jako cizího jazyka. Poskytuje základní seznámení s vybranými literárními díly českých autorů 20. století a jejich adaptacemi od předních českých filmařů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. (30.09.2019)

Studenti se seznámí s vybranými literárními díly od českých autorů v češtině. (Analýza jazyka díla, stylu autora a užitých literárních prostředků.) Studenti se seznámí s analýzou způsobů a cest převodu literárního díla do filmové řeči.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. (30.09.2019)

Pravidelná účast na semináři.

Referát v češtině věnovaný jednomu literárnímu autorovi a jednomu režisérovi.

Esej v češtině: Analýza zvolené filmové adaptace literárního díla.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. (30.09.2019)

Bohumil Hrabal: Perlička na dně.Povídky Smrt pana Baltisbergra, Podvodníci, Fádní odpoledne, Baron Prášil

Bohumila Hrabal: Pábitelé. Povídky Automat svět, Bambini di Praga, Romance

Bohumila Hrabal: Ostře sledované vlaky.

Milan Kundera: Žert.

Karel Jaromír Erben: Kytice.

 

Hames P.: The Czechoslovak New Wave. London, Wallflower, 2005.

Cieslar M., Přádná S., Škapová Z.: Démanty všednosti. Pražská scéna 2002.

Czesany Dvořáková T., Barešová M.: Generace normalizace. Národní filmový archiv 2017.

Fikejz M.: Český film. Díl I až III. Libri 2006, 2007, 2008, 2010, 2011.

Vybrané články a recenze z časopisů Iluminace a Film a doba.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. (30.09.2019)

1.     Bohumil Hrabal: Perlička na dně. Smrt pana Baltisbergra,

2.     Bohumil Hrabal: Perlička na dně. Podvodníci

3.     Bohumil Hrabal: Perlička na dně. Fádní odpoledne

4.     Bohumil Hrabal: Perlička na dně. Baron Prášil

5.     Bohumila Hrabal: Pábitelé – Automat svět

6.     Bohumila Hrabal: Pábitelé – Bambini di Praga

7.     Bohumila Hrabal: Pábitelé  – Romance

8.     Bohumila Hrabal: Ostře sledované vlaky.

9.     Bohumila Hrabal: Ostře sledované vlaky.

10.   Milan Kundera: Žert.

11.   Milan Kundera: Žert.

12.   Karel Jaromír Erben: Kytice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK