PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
2 Ústní vyjadřování v češtině II - ACCE00075
Anglický název: 2 Czech Oral Performance II
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (16.02.2020)
Tento seminář je zaměřen na procvičení mluvních dovednosti na úrovní A2-B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rozvíjí dál relevantní témata spjatá s každodenním životem a potřebami studenta v ČR: svátky a oslavy, studium a práce, bydlení, plánujeme cesty, roční období a počasí, rodina a příbuzní, přátelé a koníčky, tělo a pocity, vzhled a charakter člověka, výměnný pobyt. Opírá se o učebnici Basic Czech II a rozvíjí i gramatickou kompetenci, která je úzce provázaná s tematickými okruhy a nabývanými frázemi.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (19.02.2018)

Podmínkou splnění atestace je aktivní účast na cvičeních, soustavná domácí příprava, docházka (tolerují se 3 absence za semestr), úspěšné napsání průběžných testů (min. 65 %)

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (19.02.2018)

Adamovičová, A., Hrdlička, M., Ivanovová, D.: Basic Czech II, Praha, Karolinum 2013

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK