PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
4,5 vol Interpretace literárních textů I. - ACCE00029
Anglický název: 4,5 Interpretation of Literary Texts I.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ACC110012
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Vučka
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Vučka (30.09.2019)
Anotace:
Seminář vychází z pečlivé četby vybraných básnických a prozaických textů české meziválečné avantgardy, s jejíž estetikou a poetikou budou texty konfrontovány, a to na pozadí a v souvislostech s klíčovými interpretačními metodologiemi a na půdorysu relevantní teoretické literatury. Cílem semináře je poskytnout praktická cvičení v interpretaci a výkladu textů na základě konkrétních aplikací teoretických přístupů a modelů. Návštěvník semináře by si měl osvojit základní interpretační východiska a postupy, to jest text ve svém výkladu nejen parafrázovat, nýbrž s využitím odborné terminologie jej také umět vyložit, vysvětlit jeho výstavbu, užití figur, modelaci pásma postav, motivů, narativů, vysvětlit v souvislosti s aktuálními teoriemi a koncepty, ale také v souvislosti s dobovou estetikou, konstrukci textu s ohledem na jeho roviny významové. Samozřejmostí by měl být komparativní přístup a důraz na intertextuální čtení vybraných textů a jejich pasáží.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Vučka (30.09.2019)

Primární literatura:

Biebl, Konstantin: S lodí, jež dováží čaj a kávu. Praha, J. Fromek 1928 nebo Praha, Československý spisovatel 1961.

Nezval, Vítězslav: Básně noci. Praha, Odeon 1966.

Nezval, Vítězslav: Žena v množném čísle. In: Vítězslav Nezval: Básně III. Brno, Host 2012.

Seifert, Jaroslav: Město v slzách. Praha, R. Rejman 1921 nebo Dílo Jaroslava Seiferta, sv. I. Praha, Akropolis 2001.

Seifert, Jaroslav: Samá láska nebo Dílo Jaroslava Seiferta, sv. I. Praha, Akropolis 2001.

Seifert, Jaroslav: Na vlnách TSF. Praha, V. Petr 1925 nebo Dílo Jaroslava Seiferta, sv. II. Schulz, Karel: Sever Jih Západ Východ. Praha, Malvern 2012.

Schulz, Karel: Dáma u vodotrysku. Praha, Malvern 2012.

Vančura, Vladislav: Cesta do světa. In: Poetistická próza, ed. J. Holý. Praha, NLN 2002.

Vančura, Vladislav: F.C. Ball. In: Poetistická próza, ed. J. Holý. Praha, NLN 2002.

Wolker, Jiří: Host do domu. Plzeň, Beníško 1921.

Wolker, Jiří: Těžká hodina. Praha, V. Petr a Tvrdý 1922.

 

Sekundární literatura:

Avantgarda známá a neznámá, ed. Štěpán Vlašín a kol. Praha, Svoboda 1971, zejména sv. I (vybrané texty, přístupné též na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR: publikace > Edice E > Vstup do Edice E > Antologie > Avantgarda > Sv. I.).

Bílek, Petr: Hledání jazyka interpretace. Brno 2003.

Brabec, Jiří, „Zrod české poválečné avantgardy“. In: Dějiny nové moderny, ed. Vladimír Papoušek a kolektiv autorů. Praha, Academia 2010.

Brabec, Jiří, „Reinterpretací tradic k novému tvaru“. In: Dějiny nové moderny, ed. Vladimír Papoušek a kolektiv autorů. Praha, Academia 2010.

Broučková, Veronika, „Mosty a opojení“. In: Dějiny nové moderny, ed. Vladimír Papoušek a kolektiv autorů. Praha, Academia 2010.

Culler, Jonathan. „Jazyk, význam a interpretace.“ In: Krátký úvod do literární teorie, s. 64–78. Brno 2002.

Culler, Jonathan: „Narativ.“ In: Krátký úvod do literární teorie. Brno 2002, s. 92–103.

Eco, Umberto: Meze interpretace. Praha, Karolinum 2004.

Homoláč, Jiří. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha 1996.

Iser, Wolfgang. „Apelová struktura textů. Nedourčenost jako podmínka účinku literární prózy.“ In: Čtenář jako výzva, Brno 2001, s. 39–61.

Lachmannová, Renate. „Intertextualita a dialogičnost.“ In Čtenář jako výzva. Brno 2001, s. 243–270.

Mukařovský, Jan. „Záměrnost a nezáměrnost v umění.“ In Studie I, 353–388. Brno 2000.

Newton, Kenneth M.: Jak interpretovat text. Periplum 2008.

Staiger, Emil: Základní pojmy poetiky. Praha 1969. Též in: Poetika, interpretace, styl, s. 29–169. Praha 2008.

 

Teige, Karel: Novým směrem

Teige, Karel: Obrazy a předobrazy

Wolker, Jiří: Proletářské umění

Teige, Karel: Umění dnes a zítra

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK