PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
3,4,5 vol Kapitoly z české historie a kultury I. - ACCE00023
Anglický název: 3,4,5 elective Czech History and Culture - Selected Issues I.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (25.09.2019)
Povinně volitelný předmět Kapitoly z české historie a kultury I je určen stážistům a postgraduantům, kteří v Ústavu bohemistických studií studují český jazyk. Je zaměřen na otázky formování české státnosti, jejího historického vývoje a proměn. Při charakteristice hlavních historických etap vystupuje do popředí role kultury, aby tak pro zahraniční studenty vynikly souvislosti s vývojem jazyka, literatury, umění, vědy a školství. České dějiny jsou zároveň ve výkladu zasazovány do kontextu evropského a zvláště středoevropského vývoje. Historicko-geneticky je objasňována problematika vztahů česko-slovenských, česko-německých a česko-židovských.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (25.09.2019)

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s uzlovými body českého kulturně historického vývoje, a to v středoevropském kontextu. Tato skutečnost by měla studentům napomoci k pochopení současného života v České republice a k hlubšímu pochopení české reality a  českých reálií.  Dalším cílem je i rozšíření jazykové kompetence studentů, jejich schopnost číst s porozuměním odborné, především historické, texty a na základě toho formulovat vlastní myšlenky.  

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (25.09.2019)

výkladová metoda

 diskuse

 práce s textem

 čtení odborných textů

 samostudium

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK