PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
5 Současné reálie České republiky I. - ACCE00021
Anglický název: 5 Contemporary Czech Life and Institutions I.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (24.09.2019)
Předmět je určen pro zahraniční studenty, kteří na FF UK přijíždějí na semestrální či dvousemestrální stáže. Úvodní hodiny budou věnovány charakteristice pojmu reálie a jeho vztahu k sociokulturní kompetenci mluvčího. Výuka v ZS bude věnována především tzv. zeměvědným poznatkům, tj. geografii České republiky, obyvatelstvu, hospodářství, zemědělství, terciální sféře, ale i životnímu stylu a české kultuře.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (03.09.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní charakteristikou České republiky a zároveň i rozšířit slovní zásobu studentů v daných oblastech.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (24.09.2019)

Předmět bude zakončen písemným testem. Student v průběhu semestru odevzdá seminární práci.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (03.09.2018)

Hasil: Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace

Hasil, Hasilová: Z tradic české kultury

Hasil, Hasilová: Čtení o České republice

Kuklík, Hasil: Výbor z textů k dějinám českého myšlení

Cvejnová: Co chcete vědět o České republice

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (24.09.2019)

výkladová metoda

brainstorming

diskuse

práce s textem

čtení odborných textů

samostudium

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (24.09.2019)

Znalost českého jazyka na komunikační úrovni B1 dle SERR - úroveň 3, 4, 5 kurzů pro stážisty a postgraduanty. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK