PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
5 Ústní a písemné vyjadřování I. - ACCE00016
Anglický název: 5 Oral and Written Performance I.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK