PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
3 Analýza českých autentických textů I. - ACCE00010
Anglický název: C Authentic Czech Texts Analysis I.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Varvara Ponomareva (07.10.2018)
Cílem kurzu je seznámit studenty s menšími prózami od autorů, již jsou častěji známí díky jiným, větším dílům.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Varvara Ponomareva (07.10.2018)

Podmínkou atestace (Zk) je pravidelná a aktivní účast (tolerují se 3 neomluvené absence za semestr), četba předložené literatury. Seminář bude zakončen písemnou prací.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Varvara Ponomareva (07.10.2018)

1) 11. 10 úvodní hodina, seznámení s podmínkamu výuky 

2) 18. 10. Jaroslav Hašek Dekameron humoru a satiry  

3) 25. 10. Karel Schulz Sever - Jih - Západ - Východ

4) 1. 11. Josef Čapek Ledacos

5) 8. 11. Karel Čapek Věci kolem nás

6) 15. 11. Jan Drda Němá barikáda

7) 22. 11. Karel Michal Bubáci pro všední den

8) 29. 11. Bohumil Hrabal Pábitelé

9) 6. 12. Petr Šabach Hovno hoří

10) 20. 12. Marek Šindelka Mapa Anny

11) 3. 1. zkouška 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK