PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
1 Jazykový kurs češtiny I. - ACCE00001
Anglický název: 1 Czech Language Course I.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Mgr. Varvara Ponomareva
Mgr. Tamara Russkina
Vyučující: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Mgr. Varvara Ponomareva
Mgr. Tamara Russkina
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)

The aim of the course is to develop reading, writing, listening and speaking skills and knowledge of grammar for the level A2.


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)

Podmínkou udělení atestace:

- prezence (maximálně 3 absence, při vyšší absenci nutno zdůvodnit lékařským potvrzením apod. a domluvit se na individuální náhradě),

- aktivní práce v hodině,

- 2 samostatné prezentace (ústní PPT prezentace, písemný referát),

- plnění domácích úkolů,

- úspěšné složení závěrečné písemné zkoušky (minimálně 70 %).

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)


Adamovičová, A.; Ivanovová D.: Basic Czech I

Adamovičová, A.; Hrdlička, M.; Ivanovová, D.: Basic Czech I, II;

additional materials (I. Kořánová: Česká čítanka etc.).

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)1.    attendance (maximum of 3 absences),
2.    active work in lessons,
3.    2 separate presentations (oral PPT presentation, written paper),
4.    fulfilling homework,
5.    passing the final written exam (at least 70%).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK