Vybrané problémy české kultury a literatury 20. století - ACC500109
Anglický název: Selected Issues of Czech Culture and Literature in 20th Century
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 22 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Vyučující: PhDr. Tomáš Vučka
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Vučka (02.02.2023)
Generace osamělých běžců – směr a vývoj současné české literatury: česká literatura po roce 1989.

Anotace: Vývojové směry a tendence současné české literatury (literatury po roce 1989) ještě nebyly dostatečně popsány, vysvětleny a promyšleny. O to více se toto téma nyní nabízí. Kurz bude proto zaměřen na četbu a analýzu vybraných českých autorek a autorů, a pokusí se vymezit určité literárně-charakterové typologie současné literatury, pokusí se nalézt a pojmenovat aspekty, které bychom snad mohli považovat ne-li za společné, pak alespoň za charakteristické pro současnou literaturu a kulturu. Existují však tyto aspekty? Lze vůbec v současnosti uvažovat o nějaké společné tendenci, o nějakém rysu současné české literatury, který by se klenul nad tvorbou jednotlivých současných autorů? Nebo jsme odsouzeni k přebývání v literárním poli, plném osamělých běžců bez jakéhokoli společného jmenovatele? Kurz se pokusí na tyto otázky odpovědět a současně seznámit zahraniční studenty se současnou českou literární tvorbou.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Vučka (02.02.2023)

Atestace:

Kurz je zakončen ústní zkouškou. K té si student přinese seznam prostudované literatury, obsahující všechny relevantní bibliografické údaje. Bez tohoto seznamu nebude student připuštěn k atestaci. Seznam prostudované literatury musí obsahovat minimálně dvě třetiny titulů, které jsou uvedeny v primární literatuře v sylabu k tomuto předmětu.

Opakovaný zápis je povolen.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Vučka (20.02.2024)

Literatura:

Berková, A.: Utrpení oddaného všiváka. Petrov 1993.

2) Berková, A.: Temná láska. Petrov 2000. (19. 3.)

Denemarková, R.: Peníze od Hitlera. Host 2006.

3) Kahuda, V.: Veselá bída. Petrov 1997.(26. 3.)

Kahuda, V.: Exhumace. Petrov 1998.

Kahuda, V.: Houština. Petrov 1999.

1) Putna, M. C.: Kniha Kraft. Torst 1996. (první půlka textu 5. 3., druhá půlka 12. 3.)

4) Rut, P.: Náměsíčný průvodce Prahou. Mladá fronta 1991. (2. 4.)

Rut, P.: Strašlivé Čechy, děsná Morava. Petrov 2003.

Šabach, P.: Hovno hoří. Paseka 1994. (9. 4.)

Šabach, P.: Opilé banány. Paseka 2001.

Topol, J.: Sestra. Atlantis 1994.

Topol, J.: Noční práce. Torst / Hynek 2001.

Topol, J.: Kloktat dehet. Torst 2005.

Tučková, K.: Vyhnání Gerty Schnirch. Host 2009.

Tučková, K.: Žítkovské bohyně. Host, 2012. (23. 4.)

Urban, M.: Sedmikostelí. Argo 1998

Urban, M.: Hastrman. Argo 2001.

Urban, M.: Lord Mord. Argo 2008. (16. 4.)