PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané kapitoly z české kultury a historie 19. a 20. století - ACC110066
Anglický název: Selected Readings from Czech Culture and History of the 19th and 20th Century
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Václav Velčovský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Václav Velčovský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK