PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Wrilab II - ACC110062
Anglický název: Wrilab II
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (16.02.2020)
Tento on-line seminář je zaměřen na praktické zvládnutí různých strategií a forem psaní v rámci jednotlivých žánrů: různé typy zpráv, formálních dopisů, esejů (argumentačních, výkladových aj.), článků apod.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (16.02.2020)

Kurz studenty vede ke psaní koherentních, formálně a strukturně dobře vyvážených textů. Velký důraz se klade na kohezi textu a procvičování vhodných jazykových prostředků vedoucích k jejímu vyjádření a logickému proudění myšlenek. Zvlášť se věnujeme, teoreticky i prakticky, jednotlivým částem textu – úvodu, stati a závěru, dále psaní odstavců, titulků a mezititulků, explikativního či argumentačního shrnutí apod.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (16.02.2020)

Podmínkou atestace je odevzdání 4 vybraných prací v stanovených termínech a vypracování sady cvičení k jednotlivým žánrovým okruhům. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK