PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interpretace českých literárních textů - ACC110012
Anglický název: Czech Literature Interpretation
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 34 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Vučka
Vyučující: PhDr. Tomáš Vučka
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Vučka (30.09.2019)
Anotace: Seminář je koncipován jako svého druhu úvod do možností, způsobů a forem interpretace literárního (prozaického) textu. Jeho cílem nejsou komplikované interpretační postupy aplikované na složité umělecké texty, nýbrž naopak směřuje k tomu, aby si studenti na jazykově, tematicky, motivicky aj. přístupných textech osvojili základní interpretační a analytické přístupy a seznámili se v praktickém cvičení s primárními pojmy literární vědy a teorie (žánry, formy, typy vypravěče, narativ, časoprostor, pásmo postav apod.). Proto také jako základ pro interpretaci poslouží vybrané romány J. Foglara.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Vučka (30.09.2019)

Primární literatura:

Foglar, Jaroslav: Záhada hlavolamu. Ostrava, Ostravský kulturní zpravodaj 1968.

Foglar, Jaroslav: Chata v Jezerní kotlině. Praha, Mladá fronta 1969.

Foglar, Jaroslav: Hoši od Bobří řeky. Brno, Blok 1969.

Foglar, Jaroslav: Tajemná Řásnovka. Blok, Brno 1970.

Foglar, Jaroslav: Když Duben přichází. Praha, Olympia 1991.

Foglar, Jaroslav: Rychlé šípy. Praha, Olympia 2012.

 

Sekundární literatura:

Dvorský, Miloš: Mýtus zvaný Stínadla. Praha, Zdeněk Bauer 2011.

Foglar, Jaroslav: Jestřábe, vypravuj.... Praha, Olympia 1998.

Foglar, Jaroslav: Život v poklusu. Praha, Olympia 2005.

Hošek, Pavel: Evangelium podle Jaroslava Foglara. Praha, CDK 2017.

Jandourek, Jan, „Dokonalí hoši“. In: Mladá fronta DNES, 3. 3. 2001.

Nezkusil, Vladimír, „Rozpory Foglarova světa“. In: Zlatý máj, roč. 35, č. 3. Praha 1991, s. 160.

Nosek, Václav: Jestřábí perutě. Praha, Olympia 1999.

Polák, Jiří: Poselství žlutého kvítku. Praha, Olympia 2003.

Raba, Jiří: Jaroslav Foglar v hádankách a vzpomínkách. Praha, Ostrov 2005.

Sadecký, Petr, „Proč mlčí Jaroslav Foglar?“. In: Zlatá máj, č. 3, roč. VIII., 1964, s. 105-108.

Stejskal, Václav, „Jaroslav Foglar aneb výchova snadno a rychle“. In: Zlatý máj, č. 6-7, roč. VIII., 1964, s. 241-244.

Vacke, Vojtěch, „Svět pouze pro chlapce“. In: Kmen, č. 40, 1998, s. 1.

Valášek, Martin; Jandourek, Jan, „Svět Foglarových Stínadel“. In: Souvislosti, č. 4. Praha 1997, s. 76, 80.

Vučka, Tomáš: Cesta za modrým světlem. Meditace nad texty Jaroslava Foglara. Příbram, Pistorius & Olšanská 2015.

Zachariáš, Jiří: Stoletý hoch od Bobří řeky. Praha, Ostrov 2007.

Zapletal, Miloš: Záhady a tajemství Jaroslava Foglara. Praha, Knižní klub 2007.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Vučka (30.09.2019)

Tematické okruhy:

1) Jaroslav Foglar: život a dílo v kontextu komplikovaných moderních dějiny Československa a České republiky.

2) Žánr dobrodružné literatury: jeho geneze, proměny, varianty. Dobrodružný román v pohledu literární kritiky a literární estetiky.

3) Specifika literárního fikčního světa Foglarových románů: motivy, zápletky, typizace postav, časoprostor.

4) Archetypální motivy Foglarových próz: archetyp labyrintu, archetyp ráje.

5) Dobrodružný román jako román iniciační, vývojový a didakticky-výchovný.

6) Postavy Foglarových románů: chlapci, děvčata a svět dospělých.

7) Foglarovy romány a jejich druhý život: filmy, seriály, adaptace, tranformace, karikatury.

8) Svět foglarovek: literární fikce nebo skutečná realita.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK