PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Produktivní dovednosti v kontextu SERRJ - ACC110011
Anglický název: Productive Skills in the Context of CEFR
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (18.09.2019)
Předmět představí produktivní řečové dovednosti na úrovni podle SERR. Podrobně se zaměří zvl. na úroveň B2, C1 a C2, a to včetně způsobů testování ve standardizovaných testech češtiny jako cizího jazyka.
Představeny budou techniky zdokonalování řečových dovedností , evaluace a sebeevaluace u mluvčích na úrovni B2 a řízené postupy napomáhající přechodu do úrovně C.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (18.09.2019)

COUNCIL OF EUROPE. Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment. (2009). Strasbourg: Language Policy Division. Available online at: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/ManualRevision-proofread-FINAL_en.pdf

FIGUERAS, N., NOIJONS, J. (eds.) (2009). Linking to the CEFR levels: Research Perspectives. Arnhem: Cito, EALTA.

KAFTANDJIEVA, F. (2004). Standard Setting. In Reference Supplement to the preliminary pilot vision of the manual for relating language examinations to the Common European Framework of Reference, Section B. Strasbourg: Language Policy Division.

MARTYNIUK, W., (ed.)(2010). Aligning Tests with the CEFR: Reϔlections on Using the Council of Europe’s draft Manual. Cambridge: Cambridge University Press.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. (2002). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

WEIR, C. J. (2005). Limitations of the Council of Europe’s Framework of reference (CEFR) in developing comparable examinations and tests. In Language Testing, 22(3), 289–300.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK