PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Česká literatura ve filmu - ACC110010
Anglický název: Czech Literature in Film
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. (24.10.2019)
Kurz je určen studentům češtiny jako cizího jazyka. Seminář se zabývá filmovými adaptacemi vybraných děl českých autorů XX. století českými filmaři. Pozornost je věnována jazyku autora, stylovým prostředkům díla, kompozici, a především celkovému sdělení. Zaměříme se na režii, herecký projev, práci s kamerou, střih a hudbu jako prostředky sdělení.<br>
The seminar focuses on film adaptations of selected literary works of the XX. Century Czech writers done by Czech filmmakers. Attention will be drawn to the language, style and composition of the work, but most of all to its message. We will focus on directing, acting performance, camera, montage and music as means of the film communication.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. (30.09.2019)

Studenti se seznámí s vybranými literárními díly od českých autorů v češtině. Analýza jazyka díla, stylu autora a užitých literárních prostředků. Analýza způsobů a cest převodu literárního díla do filmové řeči.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. (05.10.2019)

Pravidelná účast na semináři.

Referát na zvolené téma týkající se probíraného autora a/nebo probíraného filmového režiséra

Esej v češtině: Analýza zvolené filmové adaptace literárního díla.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. (30.09.2019)

Bohumil Hrabal: Perlička na dně.Povídky Smrt pana Baltisbergra, Podvodníci, Fádní odpoledne, Baron Prášil

Bohumila Hrabal: Pábitelé. Povídky Automat svět, Bambini di Praga, Romance

Bohumila Hrabal: Ostře sledované vlaky.

Milan Kundera: Žert.

Karel Jaromír Erben: Kytice.

 

Hames P.: The Czechoslovak New Wave. London, Wallflower, 2005.

Cieslar M., Přádná S., Škapová Z.: Démanty všednosti. Pražská scéna 2002.

Czesany Dvořáková T., Barešová M.: Generace normalizace. Národní filmový archiv 2017.

Fikejz M.: Český film. Díl I až III. Libri 2006, 2007, 2008, 2010, 2011.

Vybrané články a recenze z časopisů Iluminace a Film a doba.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. (30.09.2019)

1.     Bohumil Hrabal: Perlička na dně.Povídka Smrt pana Baltisbergra

2.     Bohumil Hrabal: Perlička na dně.Povídka Podvodníci

3.     Bohumil Hrabal: Perlička na dně.Povídka Fádní odpoledne

4.     Bohumil Hrabal: Perlička na dně.Povídka Baron Prášil

5.     Bohumila Hrabal: Pábitelé. Povídka Automat svět

6.     Bohumila Hrabal: Pábitelé. Povídka Bambini di Praga

7.     Bohumila Hrabal: Pábitelé. Povídka Romance

8.     Bohumila Hrabal: Ostře sledované vlaky.

9.     Bohumila Hrabal: Ostře sledované vlaky.

10.   Milan Kundera: Žert.

11.   Milan Kundera: Žert.

12.   Karel Jaromír Erben: Kytice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK