PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktická cvičení z pravopisu - ACC110002
Anglický název: Practical Orthography Training
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 58 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (27.09.2019)
Předmět je určen zahraničním studentům - bakalářům, stážistům a postgraduantům (od jazykové úrovně B1/B2 podle SERR)
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (27.09.2019)

Cílem seminářů je soustavné procvičení různých aspektů českého pravopisu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (27.09.2019)

- prezence (maximálně 3 absence, při vyšší absenci nutno zdůvodnit lékařským potvrzením apod. a domluvit se na individuální náhradě),

- aktivní práce v hodině,

- plnění domácích úkolů,

- úspěšné složení závěrečné písemné zkoušky (minimálně 60 %).

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (27.09.2019)

Martincová, O. a kol.: Pravidla českého pravopisu, Fortuna 2010

Internetová jazyková příručka

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (27.09.2019)

Jedná se o doplňovací, procvičovací kurz navazující na přednášky o českém pravopise. Kurz je určen zahraničním studentům češtiny s minimální úrovní B1/B2 podle SERR v ovládání češtiny. Okruhy pravopisných témat vycházejí z témat přednášek a vedou  k prohloubení či doplnění znalosti českého pravopisu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK