PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Jazykové cvičení lexikální a stylistické z češtiny III - ACC100030
Anglický název: Practical Czech Language Course III (Lexical and Stylistic Part)
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Záměnnost : ACC100044
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (20.01.2018)
Cílem semináře, který navazuje na stejnojmenný seminář vyučovaný v zimním semestru, je obohatit lexikon studentů o nové vyjadřovací prostředky a pomoci jim najít přiměřené vyjadřování pro různé komunikační situace (psané i mluvené). Studenti si procvičí používání vhodných jazykových prostředků v odlišných komunikačních situacích (formální psaný jazyk versus neformální jazyk mluvený). Důraz bude kladen na odborný styl (prezentace, odborná diskuse, referát, bakalářská práce, obhajoba bakalářské práce...). Obsah semináře, na rozdíl od zimního semestru, věnovaného jménům, bude zaměřen na české sloveso (vidové dvojice, slovotvorba, slovesná rekce, stylová charakteristika atd.).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (26.01.2018)

Cílem předmětu je zdokonalit znalosti studentů v oblasti české formální i funkční morfologie, tj. konkrétně zdokonalit ovládání českého slovesa, a seznámit studenty se základy české praktické stylistiky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (26.01.2018)

Aktivní účast na výuce

Přednesení referátu

Úspěšné napsání testu

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (26.01.2018)

Čechová a kol., Čeština - řeč a jazyk

Čechová a kol., Současná stylistika

Confortiová, Seznam nejfrekventovanějších českých sloves

Trnková, Cvičení z české mluvnice

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (20.02.2018)

Zkouška se skládá z písemné části (test) a z části ústní. Test bude obsahovat úkoly zaměřené na slovotvorbu, slovesnou rekci a na transformaci sloves do jiných slovních druhů. Ústní část bude zaměřena na stylovou charakteristiku českých textů. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (26.01.2018)

1. 20. 2.  úvodní seminář, obsah výuky

2. 27. 2.  morfologická charakteristika slovesa, rozdělení referátů

3. 6. 3.  gramatické kategorie slovesné; funkční styly

4. 13. 3.  slovesný způsob, tvoření sloves; styl prostě sdělovací 

5. 20. 3.  vid; významy prefixů; významy sufixů; styl administrativní

6. 27. 3.  vidové transformace; styl publicistický, styl umělecký

7. 3. 4.  pasivum; příčestí trpné; styl odborný I

8. 10. 4.  adjektivizace a substantivizace sloves; styl odborný II

9. 17. 4.  slovesné transformace; stratifikace češtiny

10. 24. 4.  závěrečný test; obsah zkoušky

11. 1. 5. STÁTNÍ SVÁTEK

12. 8. 5. STÁTNÍ SVÁTEK

13. 15. 5. závěrečný seminář, udělení zápočtů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK