PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Jazykové cvičení lexikální a stylistické z češtiny III - ACC100030
Anglický název: Practical Czech Language Course III (Lexical and Stylistic Part)
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Záměnnost : ACC100044
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (20.01.2018)

Cílem semináře, který navazuje na stejnojmenný seminář vyučovaný v zimním semestru, je obohatit lexikon studentů o nové vyjadřovací prostředky a pomoci jim najít přiměřené vyjadřování pro různé komunikační situace (psané i mluvené). Studenti si procvičí používání vhodných jazykových prostředků v odlišných komunikačních situacích (formální psaný jazyk versus neformální jazyk mluvený). Důraz bude kladen na odborný styl (prezentace, odborná diskuse, referát, bakalářská práce, obhajoba bakalářské práce...). Obsah semináře, na rozdíl od zimního semestru, věnovaného jménům, bude zaměřen na české sloveso (vidové dvojice, slovotvorba, slovesná rekce, stylová charakteristika atd.).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (20.01.2018)

Zkouška se skládá z písemné části (test) a z části ústní. Test bude obsahovat úkoly zaměřené na slovotvorbu, slovesnou rekci a na transformaci sloves do jiných slovních druhů. Ústní část bude zaměřena na stylovou chrakteristiku českých textů. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK