PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Přehled českých dějin - ACC100023
Anglický název: Outline of Czech History
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Dolenská
Záměnnost : ACCE00068
Z//Je záměnnost pro: ACCE00068
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (20.02.2018)
Přednáška je zaměřena na otázky formování české státnosti, jejího historického vývoje a proměn a na její prolínání se státností československou. Důraz je kladen na dějiny 19., 20. a 21. století. Při charakteristice hlavních historických etap vystupuje do popředí role kultury, aby tak vynikly souvislosti s vývojem jazyka, literatury, umění, vědy a školství. České a československé dějiny jsou zároveň ve výkladu zasazovány do kontextu evropského vývoje. Historicko-geneticky je objasňována problematika vztahů česko-slovenských, česko-německých a česko-židovských.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK