PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Koránská a klasická arabština v textech III - ABV500009
Anglický název: Quranic and Classical Arabic Texts III
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jakub Rumpl
Vyučující: Mgr. Jakub Rumpl
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jakub Rumpl (22.08.2021)
Předmět bude zaměřen na četbu a překlad středověkých arabských, především prozaických, textů. Témata a formy textů budou rozděleny do několika okruhů týkajících se klasického období (náboženská literatura, středověká adabová literatura, historické a zeměpisné popisy). Na každém semináři budou rovněž probírány a prohlubovány znalosti arabské gramatiky a lexika vážící se k danému okruhu textů. [Texty mohou být po domluvě s vyučujícím zaměněny v návaznosti na zaměření a zájmy studentů.]
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jakub Rumpl (30.08.2023)

Texty:  

Jednotlivé úryvky budou v předstihu dodány.  

Slovníky: 

BADAWI, El-Said M. a Muhammad ABDEL HALEEM. Arabic-English dictionary of Qur'anic usage. Leiden: Brill, 2008. 

BIEBERSTEIN-KAZIMIRSKI, Albert de a Ibed GALLAB. Dictionaire arabe-franceCaireBoulac, 1875. 

LANE, Edward William a Stanley LANE-POOLE, edAn arabic-english lexicon: derived from the best and the most copious eastern sourcescomprising a very large collection of words and significations omitted in the Ḳámooswith supplements to its abridged and defective explanationsample grammatical and critical comments, and examples in prose and verse. London: Williams and Norgate, 1863-1893. 

STEINGASS, Francis Joseph. The Student's Arabic-English Dictionary. London: W.H. Allen, 1884. 

atd.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jakub Rumpl (30.08.2023)

1) Pravidelná docházka a aktivní účast na semináři, důkladná domácí příprava a krátký referát.

2) Písemný překlad a ústní zkouška, která se bude zakládat na četbě a překladu některého z probraných textů (s předchozí přípravou).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jakub Rumpl (30.08.2023)

Sylabus 

1. Seznámení s kursem a sylabem, slovníky a postup práce na semináři 

2.-3. nejstarší kréda 

4.-5. Abū al-Ḥasan al-Ašʿarī 

6.-7. Abū Manṣūr al-Māturīdī 

8.-9. polemiky (šíitské) 

10.-11. Ibn Arabí 

12. Theodor Abú Qurra 

13. Abū al-ʿAlāʾ al-Maʿarrī 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Rumpl (22.08.2021)

Kurz je určen studentům navazujícího magisterského studia BVS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK