PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktický kurz turečtiny I - ABV100032
Anglický název: Practical Course of Turkish I
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (13)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ABV100033
Anotace -
Poslední úprava: Katarína Palčová, M.A. (08.09.2021)
Kurs je koncipován jako komplexní jazykový předmět, který kombinuje osvojení formální gramatiky a získání praktických jazykových dovedností. Část kursu je věnována výkladu gramatického systému interaktivní formou (práce s množstvím příkladů a následnou generalizací a extrakcí pravidel z dat, s textovou kontextualizací jevů a prototypickými užitími za využití poznatků kognitivně orientovaných lingvistických směrů). V následných cvičeních jsou využity nejnovější učební materiály kombinované s doplňujícími autorskými cvičeními. Důraz je kladen na osvojení základních gramatických konstrukcí formou analýzy mnoha exemplářů a následného drilu, na osvojení základní slovní zásoby a konverzačních obratů (seznámení, nakupování, rodina, popis místa).

Literatura -
Poslední úprava: Katarína Palčová, M.A. (29.10.2019)

Základní studijní literatura:

Yilmaz, M. Y. (ed.). İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A1. Kültür Sanat Basımevi, 2016.

KETREZ, F. N. A Student Grammar of Turkish. CUP, 2012.

Göksel, A. – Kerslake, C. Turkish: A Comprehensive Grammar. Routledge, 2005.

KUČERA, P. Podrobná gramatika turečtiny. Lingea, 2014.

LEWIS, G. L. Turkish Grammar (2nd ed.). OUP, 2000.

UZUN, N. E. (ed.). Yeni Hitit 1. TÖMER, 2012.

BEZMEZ, S. (ed.). Redhouse New Turkish-English Dictionary. Sev Matbaacılık ve Yayıncılık, 2002.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK