Kapitoly z gramatiky češtiny (UČDJ) - ABO900215
Anglický název: Grammar of Czech – Selected Issues
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (24.01.2023)
Předmět se komplexně věnuje oblasti didaktiky gramatiky češtiny pro nerodilé mluvčí.
Cílem předmětu je seznámit se s postavením gramatiky v různých vyučovacích metodách a postupy parcelace a výkladu vybraných gramatických jevů v češtině jako druhém jazyku.
Součástí práce v semináři bude mj. tvorba cvičení a pracovních listů, jejich hodnocení a reflexe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (24.01.2023)

Pro udělení zápočtu je zapotřebí aktivní účast v semináři a průběžné plnění zadaných úkolů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (25.01.2023)

Hrdlička, M. (2009). Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka: k prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. Karolinum.

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní a základní vzdělávání. https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/kurikulum-cestiny-jako-druheho-jazyka

Thornbury, S. (2005). How to teach grammar (8th impr). Longman.

Ur, P. (2012). A course in English language teaching (Second edition). Cambridge University Press.